CÔNG TY TNHH YẾN LÊ

Thang cáp, máng cáp, khay cáp, vỏ tủ điện, phụ kiện lắp đặt

Mã số thuế: 3700 919 919 - Địa chỉ: Tầng 16 Tòa Nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, Tỉnh Bình Dương

Hướng dẫn chọn thang cáp, máng cáp

Các định nghĩa

 • Các kích thước tính theo đơn vị mm
 • OD: đường kính cáp (bao gồm lớp cách điện, chống nhiễu)
 • OD1...ODn: đường kính cáp chủng loại 1...n
 • ODmax: đường kính loại cáp lớn nhất
 • m1...mn: số lượng cáp chủng loại 1...n
 • d: khoảng cách giữa các sợi cáp
 • S: % khoảng trống dự phòng (để lắp đặt thêm cáp sau này)
 • TOD: tổng đường kính các sợi cáp
 • TW: tổng chiều ngang cáp lắp đặt bao gồm khoảng cách giữa các sợi cáp
 • TS: tổng diện tích mặt cắt ngang lắp đặt cáp bao gồm dự phòng
 • F: % diện tích lắp đặt 40% ÷ 60%
 • SC: diện tích mặt cắt ngang thang máng cáp cần thiết để lắp đặt cáp
 • R: bán kính của co, tê, thập

Công thức tính

Tính tổng đường kính các sợi cáp TOD = OD1*m1+ ... +ODn*mn

Tính tổng chiều ngang cáp lắp đặt bao gồm khoảng cách giữa các sợi cáp TW = (TOD+d*(m1+...+mn))

Tính tổng diện tích mặt cắt ngang lắp đặt cáp bao gồm dự phòng TS = (TW*ODmax)*(1+s/100))

Diện tích mặt cắt ngang thang máng cáp cần thiết để lắp đặt cáp SC = TS*(1+F/100)

Chọn thang máng cáp có chiều cao khả dụng (H)> ODmax từ đó tính ra chiều ngang khả dụng (W) > SC/H

Tính bán kính co, tê, thập R = 10*ODmax

Ví dụ

Tính kích thước máng cáp dùng để lắp đặt cáp với khoảng cách giữa các sợi cáp d=5mm, dự phòng 20%, diện tích lắp F=50%, số lượng và chủng loại như sau:

 • Cáp Cadivi CVV 240mm2 -> OD=26.6mm. Số lượng = 3
 • Cáp Cadivi CVV 185mm2 -> OD=23.8mm. Số lượng = 1
 • Cáp Cadivi CVV 95mm2 -> OD=17.9mm. Số lượng = 3
 • Cáp Cadivi CVV 50mm2 -> OD=13.9mm. Số lượng = 4
 • Cáp Cadivi CVV 16mm2 -> OD=9.6mm. Số lượng = 2

Tính TOD = 26.6*3+23.8*1+17.9*3+13.9*4+9.6*2 = 232.1

Tính TW = 232.1+5*(3+1+3+4+2) = 297.1

Tính TS = 297.1*26.6*(1+20/100) = 9483

Tính SC = 9483*(1+50/100) = 14225

Với máng cáp có H = 50 -> W = 14225/50 = 284.5 -> Chọn máng cáp H = 50mm, W = 300mm

Với máng cáp có H = 100 -> W = 14225/100 = 142.25 -> Chọn máng cáp H = 100mm, W = 150mm

Tính R = 10*26.6 = 266 -> Chọn bán kính co, tê, thập R = 300mm

Danh mục sản phẩm
Social network - Links
Review
Máng cáp
Rated: 4.8 / 5 based on 179 customer reviews
Price: 60000 VND
Product description: Máng cáp sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng, tôn tráng kẽm Máng cáp - Trunking - Hộp cáp
Thang cáp
Rated: 4.9 / 5 based on 138 customer reviews
Price: 70000 VND
Product description: Thang cáp sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng, tôn tráng kẽm Thang cáp - thang máng cáp - cable ladder
Khay cáp
Rated: 4.5 / 5 based on 256 customer reviews
Price: 65000 VND
Product description: Khay cáp sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng, tôn tráng kẽm khay cáp - máng cáp đột lỗ - cable tray
Máng cáp dạng lưới
Rated: 4.8 / 5 based on 68 customer reviews
Price: 50000 VND
Product description: Máng cáp dạng lưới, máng lưới, wire mesh cable tray Máng cáp dạng lưới - máng lưới - wire mesh cable tray
Vỏ tủ điện
Rated: 4.5 / 5 based on 86 customer reviews
Price: 165000 VND
Product description: Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện, vỏ tủ điện inox tủ điện kín nước mái che
Tủ kín nước
Rated: 4.2 / 5 based on 218 customer reviews
Price: 160000 VND
Product description: Tủ kín nước sơn tĩnh điện, tủ kín nước inox tủ điện kín nước
Tủ inox
Rated: 4.0 / 5 based on 79 customer reviews
Price: 1580000 VND
Product description: Tủ inox 304, tu inox Tủ khung inox sus 304

Images

 • Máng cáp đột lỗ
  Máng cáp sơn tĩnh điện
  Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng
  Thang cáp sơn tĩnh điện
  Máng cáp dạng lưới, wire mesh cable tray
  Lắp ráp tủ điện
 • tủ điện
  Bán thành phẩm
  Bộ điều khiển máy đột CNC
  Bộ điều khiển máy chấn CNC
  Máy chấn CNC
  Máy đột dập CNC
 • Máy đột dập
  Máy mài từ
  Tủ trạm
  Xưởng sản xuất
  Tủ có chân
  Tủ mái che, tủ ngoài trời